بانک سوالات بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات : 203

41 : کدام یکی از منرال های ذیل از عناصر پر مصرف موجود زنده به شمار میرود:

1- کلسیم

2- سودیم

3- آهن و فاسفورس

4- همه درست است


42 : کدام یکی از عناصر ذیل از جمله عناصر کم مصرف موجود زنده به شمار میرود:

1- آیودین

2- کلسیم

3- آهن

4- فاسفورس


43 : کدام یکی از عناصر ذیل بر فعالیت های اعصاب نقش دارد:

1- آیودین

2- فلورین

3- آهن

4- کلسیم


44 : ایون کلسیم در عضالت باعث کدام یکی از فعالیت های ذیل میگردد:

1- انبساط عضلی

2- سستی عضلی

3- تحریک فعالیت و انقباض

4- هیچکدام


45 : ایون کلسیم در یکی از فعالیت های ذیل بدن نقش دارد:

1- مانند یک پیام رسان ثانوی عمل میکند

2- در چگونگی عمل هورمون و انزایم ها

3- در ساختمان استخوان ها

4- همه درست است


46 : یکی از منابع و مخازن داخلی ایون کلسیم عبارت است از:

1- جگر

2- روده های کلان

3- پانقراس

4- استخوان


47 : ایون کلسیم یکی از وظایف ذیل را به عهده دارد؟

1- ساختمان استخوان و دندان

2- لخته شدن خون

3- انتقال پیام های عصبی

4- همه درست است


48 : منابع مهم غذایی کلسیم یکی از مواد ذیل است:

1- شیر

2- پنیر

3- سبزی ها و حبوبات

4- همه درست است


49 : مقدار طبیعی فاسفورس خون انسان در 100 ملی متر مکعب عبارت است از:

1- 2 ملی گرام

2- 3 الی 4.5 ملی گرام

3- 6 الی 10 ملی گرام

4- هیچکدام


50 : کمبود کلسیم در اطفال یکی از عوارض ذیل را بجا می گذارد:

1- کم خونی

2- طی شدن رشدو نمو

3- تأخر دماغی

4- کاهش اشتها


51 : عنصر فاسفورس در بدن انسان به یکی از اشکال ذیل یافت می شود:

1- `P_{2}O_{5}`

2- `PO_{3}`

3- `PO_{4}`

4- `PO_{2}`


52 : کمبود فاسفورس در بدن باعث یکی از نواقص ذیل می گردد:

1- انقباض عضلات

2- کاهش وزن

3- کم خونی

4- ضایعات استخوان و دندان


53 : آیون فاسفورس وظایف ذیل را در بدن به عهده دارد:

1- ساختن استخوان و دندان

2- کم خونی

3- تنظیم PH خون

4- 1 و 3 درست است


54 : مواد غذایی ذیل منبع خوب فاسفورس می باشد:

1- شیر و گوشت

2- پنیر و غله جات

3- حبوبات

4- همه درست است


55 : کدام یکی از منرال های ذیل در انتقال اکسیجن نقش ارزنده دارد:

1- آهن

2- سودیم

3- کلسیم

4- آیودین


56 : از کمبود آهن یکی از حوادث ذیل رخ میدهد:

1- کم اشتهایی

2- کم خونی

3- کم وزنی

4- گواتر


57 : منبع مهم غذایی سودیم عبارت است از:

1- تخم مرغ

2- گوشت

3- ماهی

4- نمک


58 : کاهش اشتها در اثر کمبود یکی از منرال های ذیل رخ میدهد:

1- آیودین

2- کلسیم

3- آهن

4- سودیم


59 : منبع مهم غذایی آیودین عبارت است از:

1- ماهی

2- غذا های دریایی

3- لبنیات

4- همه درست است


60 : در اثر کمبود آیودین در بدن مرض ذیل بوجود میآید:

1- گواتر

2- کم خونی

3- پوکی سکراید

4- خون ریزی بیره