بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

101 : یکی از منابع و مخازن داخلی ایون کلسیم عبارت است از:

1- جگر

2- روده های کلان

3- پانقراس

4- استخوان


102 : ایون کلسیم یکی از وظایف ذیل را به عهده دارد؟

1- ساختمان استخوان و دندان

2- لخته شدن خون

3- انتقال پیام های عصبی

4- همه درست است


103 : منابع مهم غذایی کلسیم یکی از مواد ذیل است:

1- شیر

2- پنیر

3- سبزی ها و حبوبات

4- همه درست است


104 : مقدار طبیعی فاسفورس خون انسان در 100 ملی متر مکعب عبارت است از:

1- 2 ملی گرام

2- 3 الی 4.5 ملی گرام

3- 6 الی 10 ملی گرام

4- هیچکدام


105 : کمبود کلسیم در اطفال یکی از عوارض ذیل را بجا می گذارد:

1- کم خونی

2- طی شدن رشدو نمو

3- تأخر دماغی

4- کاهش اشتها


106 : عنصر فاسفورس در بدن انسان به یکی از اشکال ذیل یافت می شود:

1- `P_{2}O_{5}`

2- `PO_{3}`

3- `PO_{4}`

4- `PO_{2}`


107 : کمبود فاسفورس در بدن باعث یکی از نواقص ذیل می گردد:

1- انقباض عضلات

2- کاهش وزن

3- کم خونی

4- ضایعات استخوان و دندان


108 : آیون فاسفورس وظایف ذیل را در بدن به عهده دارد:

1- ساختن استخوان و دندان

2- کم خونی

3- تنظیم PH خون

4- 1 و 3 درست است


109 : مواد غذایی ذیل منبع خوب فاسفورس می باشد:

1- شیر و گوشت

2- پنیر و غله جات

3- حبوبات

4- همه درست است


110 : کدام یکی از منرال های ذیل در انتقال اکسیجن نقش ارزنده دارد:

1- آهن

2- سودیم

3- کلسیم

4- آیودین


111 : از کمبود آهن یکی از حوادث ذیل رخ میدهد:

1- کم اشتهایی

2- کم خونی

3- کم وزنی

4- گواتر


112 : منبع مهم غذایی سودیم عبارت است از:

1- تخم مرغ

2- گوشت

3- ماهی

4- نمک


113 : کاهش اشتها در اثر کمبود یکی از منرال های ذیل رخ میدهد:

1- آیودین

2- کلسیم

3- آهن

4- سودیم


114 : منبع مهم غذایی آیودین عبارت است از:

1- ماهی

2- غذا های دریایی

3- لبنیات

4- همه درست است


115 : در اثر کمبود آیودین در بدن مرض ذیل بوجود میآید:

1- گواتر

2- کم خونی

3- پوکی سکراید

4- خون ریزی بیره


116 : در ساختمان هورمون های غده تایراید منرال های ذیل نقش عمده دارد:

1- آهن

2- سودیم

3- آیودین

4- کلورین


117 : کدام یکی از مرکبات ذیل در میتابولیزم نباتات منبع مهم هایدروجن و یکی از منابع آکسیجن می باشد:

1- گلوکوز

2- پروتین ها

3- آب

4- شحمیات


118 : مهم جز غذا برای نباتات در یکی از مواد ذیل تشکیل میدهد:

1- سودیم

2- آب

3- کاربن

4- آیودین


119 : حجرات نباتات برای بقای خود به یکی از مواد ذیل نیاز دارند:

1- آب

2- نور

3- مواد معدنی

4- همه درست است


120 : مقدار کلسیم در یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشد، عبارت است از:

1- 500 ملی گرام

2- 100 ملی گرام

3- 1 کیلو گرام

4- هیچکدام