بانک سوالات دری صنف یازدهم

تعداد سوالات : 2

1 : اثری است از عبدالرازق فانی که در کلیفورنیا به چاپ رسیده است:

1- شکست شب و دشت

2- آفتاب نمی میرد

3- در غیاب تاریخ

4- مرداره قول است


2 : «آیینه و تصویر» اثر کدام یکی از این هاست:

1- عبدالرازق فانی

2- محمد اکرم عثمان

3- پرتو نادری

4- واصف باختری