فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

81 کدام یک از مواد معدنی ذیل توسط ریشه های نباتات جذب میشوند:

1- نایتروجن

2- پوتاشیم

3- فاسفورس

4- همه درست


82 کدام یک از بایوم های ذیل بنام Hydrophytes

1- جنگل های معتدل برگ ریز

2- جنگل های معتدل همیشه سبز

3- جنگل های استوایی بارانی

4- بایوم زمین های مرطوب


83 loup of Henle مربوط کدام سیستم عضوی انسان است؟

1- سیستم تنفسی

2- سیستم دوران خون

3- سیستم هاضمه

4- سیستم اطراحیه


84 در انقسام میوسیس و میتوسیس چند فرق مهم وجود دارد؟

1- یک

2- سه

3- دو

4- چهار


85 استفاده از هورمون های گبرلین توسط کدام محققین کشف شد؟

1- آلمانی

2- جاپانی

3- روسی

4- فرانسوی


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 کدام حکمران افغانستان عطا محمد خان سدوزایی را جهت به رسمیت شناختن افغانستان به هند برتانوی فرستاد:

1- امیردوست محمد خان

2- امیرشیرعلی خان

3- امیر حبیب الله خان

4- غازی امان الله خان


87 حکومت نادر افشار در کدام سال ازبین رفت:

1- 1747 م

2- 1758 م

3- 1752 م

4- 1742 م


88 در دوره خالفت حضرت عثمـان «رض» کـدام منطقـه دو بـاره تحـت تسـلط دولـت اسـلامی در آورده شـد:

1- آذربایجان

2- مصر

3- یونان

4- هسپانیا


89 یعقوب خان در کدام سال به قدرت رسیدن:

1- 1879 م

2- 1887 م

3- 1877 م

4- 1880 م


90 کیداریان در شمال افغانستان، تحت حملات کدام قبایل قرار گرفت:

1- سیتی

2- موریایی

3- یفتلی

4- کوشانی


91 دوره حکمراویی یکی از سلسله های ذیل در هند تا سال 1310 میلادی دوام نمود:

1- سوری

2- لودی

3- قطبیه

4- بابری


92 دوره حاکمیت یکی از سلسله های ذیل در هند تا سال 689 قمری دوام نمود:

1- قطیبه

2- گورگانی

3- سوری

4- غوری


93 کدام شخص پانزده سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمد:

1- حضرت عمر (رض)

2- حضرت ابوبکر صدیق (رض)

3- حضرت علی (رض)

4- حضرت معاویه (رض)


94 کدام پادشاه ایران، تخت طاووس را با خود از هند به ایران برد:

1- آقا محمد خان قاجار

2- نادر افشار

3- احمد شاه بابا

4- کریم خان زند


95 به روایت هیرودیت، حکومت ماد ها در کدام قرن اساس گذاشته شد:

1- قرن نزدهم قبل از میلاد

2- اواخر قرن چهاردهم قبل از میلاد

3- اواخر قرن هشتم قبل از میلاد

4- قرن ششم قبل از میلاد


96 مردمان کشورمصر، لیبیا و الجزایر به کدام زبان صحبت میکنند:

1- زبان حامی

2- زبان ازبکی

3- زبان سامی

4- زبان اوکراینی


97 یکی از اشخاص ذیل در مزارشریف دفن شده است:

1- شیرعلی خان

2- پاینده محمد خان

3- محمد اعظم خان

4- عبدالرحمن خان


98 معاهده جمرود، میان کدام یک از طرفین ذیل به امضا رسید:

1- انگلیس ها و شاه زمان

2- دوست محمد خان و روس ها

3- انگلیس ها و عبدالرحمن خان

4- انگلیس ها و دوست محمد خان


99 کدام یکی از اشخاص زیر در دوره سلطنت امیر یعقوب خان وزیر بود

1- مرزا محمد خان

2- عبدالله خان

3- فیض محمد خان

4- تاج محمد خان


100 انرژی آفتاب به کدام شکل به سطح زمین میرسد:

1- گرم

2- سرد

3- نور و حرارت

4- مرطوب