فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

101 معدن نفت انگوت در کدام یک از ولایات ذیل موقعیت دارد:

1- جوزجان

2- بادغیس

3- فاریاب

4- سرپل


102 سیلاب در سال 1320 هجری شمسی کدام قریه ذیل را به سیگالخ مبدل ساخت:

1- گل دره

2- کوهدامن

3- کوهستان

4- نجراب


103 زبان پرتگالی در چند کشور جهان زبان رسمی اولی یا دوم به شمار می رود:

1- 15

2- 6

3- 21

4- 11


104 کدام یک از شاهراه های زیر طویل ترین شاهراه می باشد:

1- کندهار – هرات

2- سرخکان –مهترلام

3- کندز – تالقان

4- کندز – شیرخان بندر


105 با تاسیس کدام یک از ریاست های زیر زمینه توسعه و پیشرفت هوانوردی افغانستان مساعد گردید:

1- ریاست هوانوردی ملکی

2- ریاست مبارزه با حوادث

3- ریاست توریزم بین المللی

4- ریاست اصطلاحات اداری


106 کدام زبان زیر از جمله زبان های لاتینی است:

1- کانادایی

2- روسی

3- هالندی

4- جرمنی


107 شرکت هوایی آریانا تقریبا چند شهر بزرگ دنیا را تحت پوشش پرواز های خود قرار داده است:

1- 17

2- 18

3- 16

4- 30


108 کدام یک از معادن نفتی ذیل در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل موقیعت دارد:

1- معدن نفت آق دریا

2- معدن نفت انگوت

3- معدن نفت جرقدوق

4- معدن نفت اندخوی


109 عرض هامون پوزک به چند کیلومتر میرسد:

1- 28

2- 30

3- 24

4- 35


110 کدام یک از معادن نفتی زیر در ولایت سرپل موقعیت دارد:

1- معدن نفت انگوت

2- معدن نفت خواجه بولان

3- معدن مس عینک

4- معدن نفت خواجه گوگردک


111 در کدام یک از سالهای زیر اولویت های کیفیت نفوس از لحاظ ترکیب ذکور و اناث مطالعه قرار گرفت:

1- 1373 هـ ش

2- 1383هـ ش

3- 1385 هـ ش

4- 1387هـ ش


112 به زبان پشه یی در کدام یک از ولایات ذیل مردم صحبت میکند:

1- ولایت کنر

2- ولایت نورستان

3- ولایت بدخشان

4- ولایت تخار


113 از عارض شدن خواب و هر گونه عوارض آن به خداوند(ج) در کدام سوره قرآنکریم نفی صورت گرفته است:

1- بقره

2- آل عمران

3- اخلاص

4- توبه


114 معنای درست کلمه ( و ایاکم و الکذب) در حدیث شریف (و ایاکم و الکذب فآن الکذب یهدی الی الفجر...) عبارت است از:

1- دروغگو دشمن خداوند(ج) است

2- انسان ، دروغ نمی گوید

3- دروغگو عاقبت نیک ندارد

4- از دروغ خود را نگهدارید


115 آیت الکرسی مربوط به کدام سوره قرآن است:

1- توبه

2- آل عمران

3- بقره

4- انفال


116 محور دعوت همه پیغمبر علیهم السلام چی بود:

1- روزه

2- نماز

3- زکات

4- توحید


117 بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چند حدیث از رسول الله (ص) روایت نموده است:

1- 2610

2- 2561

3- 2210

4- 2212


118 حکم باور داشتن به اینکه قرآنکریم قایم به ذات الله تعالی است، چی است:

1- واجب است

2- فرض کفایی است

3- حقیقی است

4- سنت موکد است


119 نظر به روایت جابر بن عبدالله پیامبر اسلام به ازدواج با کدام زن تشویق نموده است:

1- دختر نابالغ

2- دختر باکره

3- زن کهنسال

4- بیوه


120 اولین کسی که از پل صراط عبور میکند کیست:

1- اسماعیل علیه السلام

2- ابراهیم علیه السلام

3- محمد صلی الله علیه وسلم

4- داوود علیه السلام