سرور سلیمانخیل
امتیاز : 275
رتبه در کشور: 8
رتبه در شهر: 1

در باره منرشته مورد علاقه: کمپیوتر ساینس
مکتب: لیسه فرخی
ولایت: نیمروز

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!