عطاوالله هاشمی
امتیاز : 105
رتبه در کشور: 4
رتبه در شهر: 3

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: استقلال
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!