عطاوالله هاشمی
امتیاز : 105
رتبه در کشور: 8
رتبه در شهر: 4

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: استقلال
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!