الهام هاشمی
امتیاز : 6285
رتبه در کشور: 1
رتبه در شهر: 1

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: لیسه نمبر اول سید یوسف علمی
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی