هاتف ندا
امتیاز : 90
رتبه در کشور: 11
رتبه در شهر: 1

در باره منرشته مورد علاقه: انجنیری
مکتب: لیسه عالی سایف شهید
ولایت: بدخشان

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!