مسیح احمد امیری
امتیاز : 70
رتبه در کشور: 10
رتبه در شهر: 5

در باره منرشته مورد علاقه: فوتبال
مکتب: استاد عبدالحق بیتاب
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!