مسیح احمد امیری
امتیاز : 70
رتبه در کشور: 25
رتبه در شهر: 7

در باره منرشته مورد علاقه: فوتبال
مکتب: استاد عبدالحق بیتاب
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!