ثریا نوابی
امتیاز : 175
رتبه در کشور: 6
رتبه در شهر: 1

در باره من


بهترین سرگرمی من مطالعه کردن و موسیقی شنیدن است


رشته مورد علاقه: طب معالجوی کابل
مکتب: عایشه درانی
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!