فرضيه خرم
امتیاز : 325
رتبه در کشور: 7
رتبه در شهر: 2

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: Ansari
ولایت: بلخ

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!