سهیل سبزواری
امتیاز : 85
رتبه در کشور: 13
رتبه در شهر: 1

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: سبزوار
ولایت: هرات

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!