محمد نعمان محمودی
امتیاز : 140
رتبه در کشور: 7
رتبه در شهر: 3

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: لیسه عالی محراب الدین
ولایت: کابل

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!