فرهاد محمدی
امتیاز : 70
رتبه در کشور: 21
رتبه در شهر: 2

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: لیسه عالی سید اسماعیل بلخی
ولایت: بلخ

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!