صلاح الدین هلال
امتیاز : 250
رتبه در کشور: 9
رتبه در شهر: 1

در باره منرشته مورد علاقه: انجینری یا کمپیوتر ساینس
مکتب: لیسه استاد بهره مند
ولایت: پنجشیر

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!