فرشاد رحمانیار
امتیاز : 210
رتبه در کشور: 11
رتبه در شهر: 1

در باره منرشته مورد علاقه: طب
مکتب: لیسه ذکور اسلام قلعه
ولایت: پروان

شبکه های اجتماعی در دسترس نیست!