تعداد شاگردان:1499

نام ولایت مکتب رشته مورد علاقه امتیاز
الهام هاشمی

الهام

کابل

لیسه نمبر اول سید یوسف علمی

طب

6285

Lutfullah saberi

Lutfullah

بلخ

شمس لندن اکادمی

انجنیری کامپیوتر

6260

Sami Sam

Sami

هرات

لیسه عالی سلطان غیاث الدین غوری

طب

600

Habib Bahrami

Habib

دایکندی

لیسه علامه شهید شهرستان

طیب معالجات کابل

525

Asif Delsoz

Asif

دایکندی

لیسه علامه شهید شهرستانی

طب معالجوی

400

Mohammad hosain Bahrami

Mohammad hosain

دایکندی

علامه شهیدشهرستانی

اقتصاد

370

فرضيه خرم

فرضيه

بلخ

Ansari

طب

325

سرور سلیمانخیل

سرور

نیمروز

لیسه فرخی

کمپیوتر ساینس

275

صلاح الدین هلال

صلاح الدین

پنجشیر

لیسه استاد بهره مند

انجینری یا کمپیوتر ساینس

250

Hasibullah Aman

Hasibullah

هرات

رسالت

رتبه

250