تعداد شاگردان:230

نام ولایت مکتب رشته مورد علاقه امتیاز
فرضيه خرم

فرضيه

بلخ

Ansari

طب

325

ثریا نوابی

ثریا

کابل

عایشه درانی

طب معالجوی کابل

175

محمد نعمان محمودی

محمد نعمان

کابل

لیسه عالی محراب الدین

طب

140

عطاوالله هاشمی

عطاوالله

کابل

استقلال

طب

105

هاتف ندا

هاتف

بدخشان

لیسه عالی سایف شهید

انجنیری

90

فرهاد محمدی

فرهاد

بلخ

لیسه عالی سید اسماعیل بلخی

طب

70

Mushtary Aqili

Mushtary

بدخشان

Supiyan

اقتصاد

70

Nasim Shinwari

Nasim

ننگرهار

حبيبيه

کمپيوتر ساينس

70

Aeyatullah Ahmadi

Aeyatullah

کابل

ناصرخسرو

طب

70

مسیح احمد امیری

مسیح احمد

کابل

استاد عبدالحق بیتاب

فوتبال

70