تعداد شاگردان:955

نام ولایت مکتب رشته مورد علاقه امتیاز
Habib Bahrami

Habib

دایکندی

لیسه علامه شهید شهرستان

طیب معالجات کابل

525

Asif Delsoz

Asif

دایکندی

لیسه علامه شهید شهرستانی

طب معالجوی

400

Mohammad hosain Bahrami

Mohammad hosain

دایکندی

علامه شهیدشهرستانی

اقتصاد

370

فرضيه خرم

فرضيه

بلخ

Ansari

طب

325

صلاح الدین هلال

صلاح الدین

پنجشیر

لیسه استاد بهره مند

انجینری یا کمپیوتر ساینس

250

Ķàliď Sàmim

Ķàliď

بادغیس

لیسه حنظله بادغیسی

انجنیری سیول هرات

230

فرشاد رحمانیار

فرشاد

پروان

لیسه ذکور اسلام قلعه

طب

210

Hajira sami Sami

Hajira sami

ننگرهار

لیسه عالی رسول امین

طب معالجوی

180

ثریا نوابی

ثریا

کابل

عایشه درانی

طب معالجوی کابل

175

SaBOoR Safi

SaBOoR

تخار

لیسه ابوعثمان طالقانی

کامپیوتر ساینس

155